پیام دبیر اجرایی به هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی:

ما و عروسک‌ها، جهان را به قدر توان‌مان شادتر و زیباتر کنیم

مهدی حاجیان، دبیر اجرایی هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران - مبارک، به این جشنواره، پیام داد.

به گزارش ستاد خبری هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران - مبارک، متن این پیام به شرح زیر است: «امسال سال سختی بود! هم برای عروسک‌ها، هم برای جهان. عروسک‌های نمایشی ایران در حالی که لباس، نو می‌کردند به پیشواز هجدهمین همنشینی‌شان بر صحنه های شور و شیدایی، به ناگاه در بامدادی از روزهای اسفند یکی از صمیمی-ترین دوستدارانشان را به آسمان سپردند. دوستی که با لبخندی از امید و اراده‌ای از جنس هنر به پیکار سخت با بیماری برخاسته بود. در تمام لحظاتی که از عروسک‌ها و تدارک جشن‌شان می‌گفت نشانه-های درد عمیق از چشم و رخسارش زدوده می‌شد و شوری شیرین بر جانش می‌نشست. یادش مانا. و اکنون در آستانه هجدهمین گام این همراهی دلنشین و در حالیکه جهان آزرده رخدادی نامبارک و تاریک است. برآنیم تا به یاری هم، ما و عروسک‌ها، جهان را به قدر توان‌مان شادتر و زیباتر کنیم. چه مبارک است این همراهی. باشد که پروردگار مهربان همواره یاری‌مان کند در این مسیر سبز»   مهدی حاجیان.