قدردانی مرضیه برومند از اهالی مطبوعات

با پایان شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک، مرضیه برومند از زحمات اهالی رسانه تشکر کرد.

بی‌تردید اگر کنارمان نبودید و اینگونه خالصانه و بى اندکى چشمداشت یاریمان نمی کردید جشنواره ما هرگز نمی‌توانست چنین بازتاب گسترده‌اى در رسانه‌ها داشته باشد و این چنین انبوه مخاطب واقعى و مردمى را به خود جذب کند، از محبت و لطف تک تک شما به خودم و جشنواره عروسکى ازته دل سپاسگزارم و خلاقیت و تلاش چشمگیر شما را در تمام مراحل برگزارى این جشنواره ارج مینهم.   مرضیه برومند