از تاریخ
 تا تاریخ
 
کارگردان نمایش «پدر چوب» مطرح کرد

مجید کیمیایی‌پور: تئاتر عروسکی ابزاری خلاقه برای آموزش است
کارگردان نمایش «پدر چوب» مطرح کرد

مجید کیمیایی‌پور: تئاتر عروسکی ابزاری خلاقه برای آموزش است

مجید کیمیایی‌پور، کارگردان نمایش «پدر چوب» تئاتر عروسکی را ابزاری خلاقه برای آموزش معرفی کرد و گفت نمایش «پدر چوب» یک نمایش ابداعی در شیوه اجرایی نمایش‌ عروسکی است ...