از تاریخ
 تا تاریخ
 
یادداشتی بر نمایش  ماه و آفتاب

یادداشتی بر نمایش ماه و آفتاب

کارگردان: امید انصاری شهر: تهران در نمایش افسانه ماه و آفتاب با آن دسته از روایت های عاشقانه ای روبرو می شویم که نا ممکن می نمایند، چنان نا ممکن که شاید سر پنجه ماهر ...

یادداشتی بر نمایش حمام

یادداشتی بر نمایش حمام

کارگردان: هماسا شهر: تهران اگر به هنر نمایش و رسالتی که ذات هنر دارد نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که همواره در جستجوی باز نمایی زندگی بشر و شرایط او در جوامع انسانی ...

یادداشتی بر نمایش  هایکوی پاروزن یکدست

یادداشتی بر نمایش هایکوی پاروزن یکدست

کارگردان: ماندانا عبقری شهر: تهران نمایش عروسکی " هایکوی پاروزن یک دست" داستان نوجوانی را روایت می‌کند که، در جنگ جهانی در ژاپن، پس از یک سونامی، که حاصل ...